Jenkkakahvat pois rasvaimulla

Jenkkakahvoilla tarkoitetaan lanteille kerääntynyttä rasvaa, joka aiheuttaa lähinnä esteettistä harmia, koska pullistumien peittäminen on hankalaa, eivätkä vaatteet istu kunnolla päälle. Rasvaimu on nopea keino päästä jenkkakahvoista eroon, jos aika tai viitseliäisyys ei anna myöten kuntoilla vartaloa kiinteäksi.

Jenkkakahvojen rasvaimu toimenpiteenä

Paikallisten rasvakertymien poisto rasvaimulla on tehokas tapa muokata vartaloaan haluamaansa malliin. Perinteinen rasvaimu voi aiheuttaa jonkin verran kipuja, joskin uudet rasvaimumenetelmät ovat vanhaan mekaaniseen imuun verrattuna hellävaraisempia. Oli menetelmä mikä tahansa, tehokkuudeltaan se on suosionsa veroinen.

Rasvaimussa irrotetaan ylimääräinen rasva ja imetään se pois ohuella kanyylilla. Toimenpide tapahtuu useimmiten paikallispuudutuksella, mutta myös nukuttaminen on mahdollista. Nykyisillä menetelmillä rasvaimussa on kyse päiväkirurgisesta toimenpiteestä, jonka jälkeen ei välttämättä tarvitse jäädä yöseurantaan, mutta nukutuksessa tapahtuneen leikkauksen jälkeen myös sairaalayöpyminen voi tulla kysymykseen.

Ihoon tehdään pienet viillot ja rasvaimualueelle ruiskutetaan puudutusainetta, jonka jälkeen rasva joko irrotetaan tai sulatetaan, riippuen menetelmästä. Esimerkiksi perinteisen rasvaimun rinnalle tulleessa WAL-rasvaimussa hyödynnetään vesisuihkua rasvan irroittamisessa, ja SmartLipo-menetelmällä suoritetussa rasvaimussa rasva sulatetaan laservaloenergian avulla ennen poistamista. Lopulta rasva imetään pois ohuella kanyylilla ja haavat suljetaan.

Painetekstiilien käyttö ja toipuminen

Jotta iho ei jäisi rasvaimun jälkeen roikkuvaksi, on toimenpiteen jälkeen käytettävä painetekstiilejä, joiden tarkoituksena on puristaa pussimaiseksi jäänyt iho kasaan ja edistää ihon vetäytymistä ja palautumista. Painetekstiilejä käytetään ympärivuorokautisesti muutaman viikon ajan leikkauksen jälkeen.

Jenkkakahvojen rasvaimun jälkeen potilaan tarvitsema sairasloma on usein melko lyhyt. Parhaassa tapauksessa töihin voi palata jo vuorokauden tai parin jälkeen. Jos rasvaimu on suoritettu asianmukaisesti ja ammattitaidolla, sairaslomaa tarvitaan maksimissaankin vain muutama päivä. Lopullista rasvaimun tulosta joutuu odottamaan yleensä useamman kuukauden.

Jenkkakahvojen rasvaimun hinta

Suomessa suoritettu jenkkakahvojen rasvaimu on hinnaltaan noin 2 500 – 4 500 €. Hintaan vaikuttaa mm. se, suoritetaanko rasvaimu paikallispuudutuksella vai joudutaanko potilas nukuttamaan. Ulkomailla, esimerkiksi suomalaisten suosimassa Tallinnassa, samanlaisen toimenpiteen suorittaminen voi olla huomattavasti edullisempaa.

Selän rasvaimu

Joillekin ihmisille kertyy selkään ylimääräistä rasvaa, joka voi näkyä ikävästi paidan alta. Naisilla selän rasvakertymät puristuvat rintaliivien alapuolella poimuille, joiden peittäminen on etenkin kesällä hankalaa, jopa mahdotonta. Tällaista ongelmaa voi esiintyä yhtälailla normaalipainoisilla kuin ylipainoisillakin, eikä aina ole aikaa tai mahdollisuuksia treenata ongelmaa pois kuntosalilla.

Miten selän rasvaimu tehdään?

Rasvaimu selän ongelmakohdille ei poikkea muiden alueiden rasvaimusta. Ihanteellista on, jos toimenpide voidaan suorittaa paikallispuudutuksella, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Nukutuksen tarpeellisuuteen vaikuttaa moni seikka, kuten käytettävä rasvaimutekniikka ja toimenpiteen laajuus.

Mahdollisimman näkymättömään paikkaan tehdään viilto, josta käsin käsiteltävä alue puudutetaan ja rasvakertymä joko sulatetaan tai hajoitetaan menetelmästä riippuen. Sen jälkeen pehmyt rasva imetään pois ohuen kanyylin avulla ja haava suljetaan.

Rasvaimualueelle jää tyhjä, kennomainen pussi, joka on puristettava kasaan, jotta iho saadaan vetäytymään, eikä se jää rasvaimun jälkeen roikkuvaksi. Siksi jo leikkauspöydällä puetaan päälle erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellut elastiset tukitekstiilit, joita käytetään yötä päivää pari viikkoa leikkauksen jälkeen, ja käyttöä kannattaa jatkaa vielä senkin jälkeen ainakin päivisin.

Selän rasvaimusta toipuminen

Ihmiset kokevat perinteisen mekaanisen rasvaimun kivuliaaksi ja väkivaltaiseksi toimenpiteeksi, mutta kivun tunne vaihtelee paljon ihmisestä riippuen. Perinteisen rasvaimun rinnalle tulleet vaihtoehdot, kuten SmartLipo ja WAL -rasvaimu, ovat usein vähemmän vahingoittavia ja myös toipumisen kannalta helpompia. Kipuja voi silti esiintyä. Lääkkeiden lisäksi niitä voi lievittää esimerkiksi kulmähauteilla, jotka helpottavat samalla myös turvotusta. Kylmähauteiden kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä rasvaimualueella ihon tunto voi olla heikentynyt ja varomattomasta kylmähoidosta voi olla seurauksena paleltumia.

Toipumisaikana kannattaa myös vältellä saunomista ja haava-alueen rasittamista. Selän rasvaimun jälkeen mustelmia tulee usein enemmän kuin esimerkiksi vatsan rasvaimusta, mutta oikeaoppinen kylmähoito voi auttaa myös niihin.

Parin päivän ajan voi esiintyä jälkivuotoa, joka on täysin normaalia. Selän arvet voivat levitä altistuessaan venytykselle, joten tukiteippausta voi jatkaa vielä senkin jälkeen, kun haavateipit on poistettu. Punoittava arpi kannattaa suojata auringolta, ettei se pigmentoidu.

Rasvaimu jaloille


Ylimääräistä rasvaa voi kertyä mille tahansa vartalon alueelle. Pienimmät rasvaimut tehdään yleensä leuan alle ja laajemmat toimenpiteet voivat kattaa useita rasvaimualueita, kuten koko vatsan alueen. Jalkojen ongelmakohdiksi koetaan usein paksut reidet, jolloin rasvaimu voidaan suorittaa joko reisien ulkosivuille eli ns. ratsupaikoille tai sisäsivulle. Muita jalkojen rasvaimualueita ovat polvien sisäsyrjät, nilkat, ja pohkeet.

Rasvaimun hyödyt

Moni ajattelee, että rasvaimu on ylipainoisten ihmisten yritys huijata luontoa, mutta todellisuudessa rasvaimusta hyötyvät erityisesti normaalipainoiset, jotka tahtovat eroon häiritsevistä rasvakertymistä. Myös rasvaimun lopputulos on paras normaalipainoisilla, joilla paino myös pysyy aisoissa rasvaimun jälkeen, eikä lopputulos kärsi lihomisen seurauksena. Rasvaimu voi olla alkusysäys monelle positiiviselle asialle elämässä; se voi kannustaa huolehtimaan itsestään paremmin ja ylläpitämään hyvän olon ja tyytyväisyyden tunnetta liikkumalla ja syömällä oikein.

Rasvaimu käsille

Aina ennen rasvaimua, oli käsiteltävä alue mikä tahansa, suoritetaan asiakkaalle terveydentilantutkimus, jonka tarkoituksena on selvitää mm. sairaudet ja allergiat, sekä vakituiseen käytössä oleva lääkitys, jos sellaista on, ja muut leikkaukseen mahdollisesti vaikuttavat seikat. Tutkimuksen aikana keskustellaan myös tulevasta toimenpiteestä ja asiakkaan omista toiveista. Terveydentilatutkimuksen tietoja tullaan tarvitsemaan rasvaimuun mentäessä, mutta niistä koituvat kulut eivät sisälly rasvaimun hintaan.

Rasvaimun riskit

Rasvaimu on kirurginen toimenpide, ja sisältää omat riskinsä siinä missä mikä tahansa leikkaus. Yleisimpiä riskejä ovat arpeutuminen ja verenpurkaumat, mutta myös vakavat komplikaatiot ovat mahdollisia.

On syytä muistaa, että rasvaimu on yleisimmin suoritettu hoito. Se on todella turvallinen toimenpide ja alla esitellyt erikoistilanteet ovat hyvin harvinaisia. Riskit on kuitenkin aina hyvä tiedostaa!

Mistä rasvaimun hinta muodostuu?

Rasvaimun hinta riippuu siitä, miten laajaa aluetta tai alueita käsitellään ja kuinka paljon rasvaa imulla poistetaan. Myös käytetty nukutusmenetelmä ja rasvanpoistomenetelmä vaikuttaa toimenpiteen hintaan. Hinnat vaihtelevat hiukan klinikoittain, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että alle 1300 eurolla ei rasvaimua Suomessa suoriteta. Yleensä hinnoittelu on 1500 eurosta ylöspäin riippumatta käytetystä tekniikasta, mutta pienen alueen, kuten kaksoisleuan, saattaa saada hoidetuksi vajaalla tuhannella eurolla.

Kuinka rasvaimu tehdään

Rasvasolujen määrä pysyy aikuisella lähes muuttumattomana, mutta ne voivat lihomisen myötä suurentua. Rasvaimun tarkoituksena on poistaa rasvasoluja ja muokata ihon alla olevaa rasvakudosta. Muutos on pysyvä, mutta ei ehkäise iän mukanaan tuomia muutoksia, eikä estä ihmistä lihomasta. Rasvaimulla ei voi korvata laihduttamista, mutta se käy hyvin paikallisien rasvakertymien poistamiseen. Yhdellä rasvaimulla voidaan poistaa 0,5-6 litraa rasvakudosta.

Rasvaimun komplikaatiot

Jokaiseen leikkaukseen liittyy komplikaatioriski, joka on otettava huomioon myös silloin, kun harkitaan rasvaimua. Ammattitaidolla suoritetussa rasvaimussa riskit voidaan kuitenkin minimoida.